Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Čiv, čiv, čiv, čiepst mazais zvirbulis,
Man ir viss, nekas nav pietrūcis.
Laimīgs esmu, priecīgs esmu,
Dievs par mani rūpējas.

Kaut kas, vēl bez siltām bērnības atmiņām, tur ir

* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry