Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Maijs ir burvīgākais gada mēnesis. Pēc 9 mēnešu vēsuma un sekojoša noguruma, ir silts, bet ne pārāk silts, viskošākais koku zaļums un debesu zilums, viss atodies un vēl svaigs, nav paspējis apnikt. Ir viens vakars maigā maijā ne velti
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry