Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Kā būtu, ja paļautos vairāk uz racionālo prātu, nevis emocionālo impulsu jeb iekšējo izmisumu,
un teiktu to, kam jēga, un noklusētu tukšu vārīšanos vai atkārtošanos par sevi?
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry