Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Ja galvas sišana pret sienu palīdzētu nemuldēt, kur nevajag, nesvīst kā sivēnam un neatkārtoties tā, lai viņai teju apniktu, es to darītu.
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry