Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
A ko darīt, ja atkal esi iemīlējies nepieejamā cilvēkā, un šoreiz nu reāli nepieejamā, ar tādu jaunumu, ka līdz pat seksuālās orientācijas aspektam nepieejamā?
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry