Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Gaidu tos +20 pavasara vakarus uz riteņa, kad maigā vējā traucies pretim visam, kas sāk uzziedēt un pēc pusgada drēgnuma ir tas īpašais, glāstošais, dzīvotgribu rosinošais gaiss
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry