Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Maestro ir saule. Man viņa ir ļoti žēl. Vissāpīgākās pasaulē ir divas lietas: nožēla pret sevi un nespēja palīdzēt otram viņa bezcerībā.
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry