Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
"Femme chorale" sieviešu kora dāmas neapzinās, cik man mūsu vakardienas Adventes koncerta negaidītais lidojums un stāvovācijas bija nepieciešamas. Īpaši uz viena pēc otra feiloto auditionu fona.
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry