Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Vislielākā nožēla- nožēla pret sevi.
Cik lieliem burtiem šo jāraksta
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry