Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Gandrīz viss, kas iepriekšējos mēnešos nomests, pēdējās nedēļās ir uzēsts atpakaļ. Tieši tik žēl ir sevis.
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry