Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Apslimusi nedaudz.

Astrīda ieteica iet meklēt vīru uz kapsētu. Pasmaidīju, tas nu reiz ir padoms vietā :)

* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry