Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Šodien bija klases koncerts. Saraudināju. Bet, šādi triki iet cauri tikai ar visiem, kuri nebūs mani tiešie darba devēji. Negribu nenovērtēt dāsno dabu, taču bez šī skeleta - tehnikas - ir tieši tik vājš sniegums, kā tas šodien tas pilnībā izgaismojās. Nebūtu jau liela muiža, ja zālē nebūtu svarīgi cilvēki, un vispār, es tomēr, negribot ne uz vienu vainu novelt, uzskatu, ka neveicināt audzēkņa balss attīstību tās pilnā potenciālā ir krimināli jāsoda. Citādi sanāks kā man. 28 gadi, it kā viss ir un reizē, bez šīs tehnikas, nekā nav (nu nekā tāda, kas, khem, dotu..darbu?iztiku?eksistenci?)

Iekšēji jau zinu, kas ir jādara.
Nervi + tehnika.
Tagad jautājums beidzot, - KĀ

* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry