Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Un šodien kur izvilkties iespējams tikai tāpēc, ka Antibiotikas = Dieva dāvana!
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry