Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Esmu pārāk labās domās par tiem, kas patiesībā man ir sveši cilvēki un tā reizēm arī ļoti uzskatāmi uzvedās. Nesaprotu sevi, vai tiešām tas izmisums ir tik liels...
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry