Made by Ilka - Uģis Plēpis [entries|archive|friends|userinfo]
kostantējumi

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Uģis Plēpis [Jun. 12th, 2019|02:56 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vai tas džeks ar vijoli ir totāli līdzīgs Uģim Plēpim, vai arī man viņa ļoti vienkārši pietrūkst? 
linkpiemetināt