Tue, May. 29th, 2018, 02:19 pm
[info]iive

Ak, atmiņas no slēpšanās aiz klubkrēsla un skatīšanās caur pirkstu starpām. Man patiesībā vēl tagad bija bailīgi šo noskatīties. Also, beigās biju iztēlojusies ainu no Psycho, nevis šo. Hm.
https://www.youtube.com/watch?v=yu_eXegPAWc

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.