Sat, May. 19th, 2018, 09:47 am
[info]iive

Aizgāju mājās tieši brīdī, kad cilvēki no Bolderājas plūda uz Avotu ielu un dejoja ielas vidū. Maija riņķoja ar krēslu, citi kustināja rokas, kājas, švunkājās somas, visa iela viļņoja, blakus Ezīša cilvēki kā akvārijā. Es aizgāju mājās, šī bija no retajām reizēm, kad aizgāju mājās ballītes augstākajā punktā. Atkal gan paliku bāram parādā mazliet naudas.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.