Wed, May. 16th, 2018, 09:11 am
[info]iive: Smalkais kundziņš

Izķeksē ar ķepu notekas filtru dušā, izvārtās kanalizācijas ūdenī, un šādi sasmaržojies nāk piespiesties pie vaiga un murrāt.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.