Mon, Mar. 12th, 2018, 12:14 pm
[info]iive

Stāvam garā rindā uz iesēšanos lidmašīnā uz Havanu. Lielā mērā par to, ka esam tik tālu, jāpateicas Pelnufejai. Pussešos izbraucot, aizmirsām vīzas, un, tikai tāpēc, ka izdevās sazvanīt Pelnufeju un pagūt izbraukāt pēc vīzām un atpakaļ, šis var notikt. Muļķīgā kārtā, gaidot uz vīzu un Arvja atbraukšanu, nedrīkstēju arī iečekot bagāžu. Sastresojos ne pa jokam. Bet

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.