ierindnieks
 
14th-Jan-2020 09:20 pm
noskatījos izrādi DDT "Būt nacionālistam". Ir cilvēki, kuriem patīk būt svarīgiem.
This page was loaded Jan 27th 2020, 3:09 pm GMT.