De contemptu omnium vanitatum mundi ([info]hurt) wrote on July 27th, 2022 at 05:27 pm
Kas tas homofobiem ir par bullshit argumentu gandrīz vienmēr "kā es to paskaidrošu bērniem?" ??? Pastāsti savam bērnam, ka tā nav viņa goddamn darīšana.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.