De contemptu omnium vanitatum mundi ([info]hurt) wrote on April 12th, 2022 at 10:51 am
Literatūras superspēja manā dzīvē ir - es varu bezmazvai izvēlēties, kā es gribu justies, piemeklēt grāmatu un šurum-burum es tā jūtos. Es zinu, ka es varu, bet es nedaru. That's on me.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.