De contemptu omnium vanitatum mundi ([info]hurt) wrote on December 21st, 2021 at 01:33 pm
Stāvoklis plānotāju tirgū ir neapmierinoši neapmierinoš. Vai tiešām vienīgā izeja ir konstruēt pašai savu? Mēs dzīvojam viduslaikos vai viss šitais individuālisms un inclusivity bulshits ir kaut kāds aizkars priekšā faktam, ka visi cilvēki vai nu IR instagram boti vai meta grib, lai mēs domājam, ka mēs esam instagram boti.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.