De contemptu omnium vanitatum mundi - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

February 9th, 2021


[info]hurt06:17 am
Mans stiliņš ir nevis uzstādīt sev dzīvē mērķus un plānus un tad tos realizēt, bet nokļūt kaut kādā situācijā random un tad piedomāt tai plusus. Manos padomos nevajadzētu klausīties.

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba