De contemptu omnium vanitatum mundi - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

December 26th, 2020


[info]hurt11:38 am
Es domāju, ka Mazepins varētu būt pozitīva parādība F1, jo tad mēs visi kašķīgie fani varēsim koncentrēties un vienoties uz heitu pret vienu konkrētu personu. Es gan neesmu tik psiha, lai ko tādu teiktu tviterī vai fb.

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba