kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Koltreins un kamerūna Apr. 2nd, 2018|06:56 pm

helvetica
Ha! Izrādās viņi taisa DNS testus, lai noteiktu, no kura reģiona, kurām tautām/etniskajām grupām nāk! Holivudas un mūzikas industrijas grandi, savos labutēnos un dolčegabanās brauc uz Āfrikas kontinentu, vizitēt gan vergu izvedamos cietokšņus, gan arī - beidzot - dara DNS testus, lai atkalsavienotos ar savām saknēm. malači.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.