hekate's Journal

> recent entries
> calendar
> friends
> profile

Wednesday, May 16th, 2018
2:00p - Par raganu prāvām un ctulhu
Uzmanīgi ar vilkačiem. Ar vilkačiem apieties prot tikai raganas. Vilkačiem ir divējāda daba. Dažreiz viņi kļūst neuzmanīgi un bīstami. Viņus jāprot valdīt.
- Jāaizvāc prom tie stikli! - viņš dusmīgi teica. - Stikli ir bīstami priekš bērniem!
Es atviegloti izelpoju. Vai es esmu līdzīga Bellai? "Tātad man nekas nedraud. Sikspārņi ir tikai sikspārņi, nekas vairāk. Es vairs neesmu bērns. Stikli man nav bīstami. Man tikai trūkst mazliet praktisko iemaņu. Esmu jauna šajā mošķu pasaulē. Bet viņš iemācīs."
- Vai tev nav sāpīgi sagriezties ar stikliem? - es prasīju. Viņam visa plauksta bija noplūdusi ar asinīm, kamēr viņš ar skoču laboja caurumus stikla siltumnīcā.
-Nē, - viņš dusmīgi atcirta. -Es vienkārši redzu sarkanu krāsu.

(comment on this)


<< previous day [calendar] next day >>

> top of page
Sviesta Ciba