hatter - Slikts serviss [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Slikts serviss [Sep. 14th, 2011|04:08 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
visu laiku esmu bijis burusporta klients un nav bijušas sūdzības, ja nu vienīgi par viņu augstajām cenām! bet šodien mērs pilns : mans kaits labojās jau 2 mēneši un nav vēl gatavs, šodien iebraucot un interesējoties kad tad būs , meistara nebija uz vieta, bet kolēģi zināja teikt ka pūķis vēl nav salabots, bet pats meistars pašlaik kaito ! bļaģ ! ja nu kas tad meistara vārds ir Andis ;)
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]affair
Date:September 14th, 2011 - 04:42 pm
(Link)
tweet it :)