hatter - poļitix bļa [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

poļitix bļa [Jun. 3rd, 2011|09:20 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
a vot kas notiek tad ja tauta nenobalso par saeimas atlaišanu, tad pēc likumdošanas atlaiž prezidentu... bet kuru ? esosšo vai bijušo ???
linkpost comment