hatter - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

poļitix bļa Jun. 3rd, 2011|09:20 am

hatter
a vot kas notiek tad ja tauta nenobalso par saeimas atlaišanu, tad pēc likumdošanas atlaiž prezidentu... bet kuru ? esosšo vai bijušo ???
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: