hatter - muita [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

muita [Jun. 2nd, 2011|12:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kurš zin cik ir jāmaksā atmuitošna precēm kuras nesūta no EU ??? un vai ir jāmaksā, ja sūta kā davinājumu????
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]cuba
Date:June 2nd, 2011 - 09:23 pm
(Link)
daavinaajumu - tu domā kukuli? :D

Jebkurai precei, arī tai, kas nāk par velti, muitas nodevu aprēķina pēc tās faktiskās vērtības.
Precīzu nodevas aprēķinu nepateikšu, varētu būt ~10-15% no vērtības.