hatter - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

muita Jun. 2nd, 2011|12:19 pm

hatter
Kurš zin cik ir jāmaksā atmuitošna precēm kuras nesūta no EU ??? un vai ir jāmaksā, ja sūta kā davinājumu????
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: