AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

History

22nd June 2006

3:47pm: Flying along
same )
Current Music: bjork - i've seen it all
4:05pm: Prom
Pazūdu no cibas, pazūdu no datoriem, no riteņiem un visas ierastās vides... Uz nenoteiktu laiku un ar atplestām rokām - leciens nenoteiktībā... Smaidīgā daudzpunkte here goes again .:).:).:)
Current Music: depeche mode - happiest girl
Powered by Sviesta Ciba