AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

History

13th February 2006

2:53am: Kārtējā 7diena Lielupes krastos
BK RAMPAGE III
Current Music: cranes - thursday
8:22am: Caps
Visu laiku es to vēlējos.
Kad vairs nevēlējos, tad to dabūju.
Current Music: Cranes - Living And Breathing
Powered by Sviesta Ciba