AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

History

21st July 2004

6:28pm: =;;;;;;;;;;;z
119,5km = 8,1ls

6h 30min uz greiza seedeeklja = jeells dupsiz

jo vairak slaapst jo vairaak dzeru
jo vairaak dzeru jo vairaak slaapst
Current Mood: oke
Current Music: nav
Powered by Sviesta Ciba