Brokenhearted people [entries|friends|calendar]
Toulouse-Lautrec

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[16 Mar 2019|10:53pm]

nelasilasi
Divas pilnīgi atšķirīgas sestdienas, bet abas tik jaukas, ka šķiet - neko negribētu citādi. Just a perfect day, kā teiktu Lū.
post comment

: month 1 [14 Mar 2019|10:16pm]

f
jāteic, pat grūtniecības laikā es nedzīvoju ar tādu pastāvīgu izsalkuma sajūtu, kā tagad. kaut kādā brīnumainā vīzē 2 nedēļas pēc d-day svari rādīja to pašu, ko tajā tālajā maijā. tas gan nenozīmē, ka ķermenis ir tāds pats. jau tā mazā muskuļu masa ir pilnīgi izčākstējusi. krūtis, holy bejesus, tās gan var svērt atsevišķi. nu un pēcdzemdību pēcķeizara vēders ar savu rētas apgabalu, kuram pieskarties ir tāda ņe po sebe sajūta. toties pubertāte vairs nemoka mani, un nagi aug kārtīgi, nešķeļas. un tad es te ieraudzīju pinterestā bildi ar to pregnancy pillow, un atvieglojumā uzelpoju - no more! tā ka, jā, nebūt stāvoklī ir baigi forši.
4 comments|post comment

[11 Mar 2019|09:53pm]

f
šķiet arī, ka skropstas no retās krāsošanas kaut kādas īsākas, ne tik izliektas kļuvušas, vai?
post comment

[11 Mar 2019|08:50am]

f
pēdējās dienās mums rīti sākas ar smaidīšanu un ar kaut ko tādu, kas izskatās pēc smiešanās bez balss. tas nudien ir skaisti un labi, tikai naktī vairs nespēju palikt nomodā uz visām barošanas reizēm. tajā, kas ir ap trijiem, es vienkārši atlūztu. attopos pēc pusstundas, laimīga, ka visi dzīvi.
šodien pēc pusnakts apritēs pirmais mēnesis. nespēju noticēt. lasu, ka otrajā mēnesī viņi kļūstot par roku bērniem, un šķiet, ka viņš kļuva par roku bērnu jau dažas dienas atpakaļ. jūtu savas rokas. turklāt, pietrūkst fizisko aktivitāšu. vajadzēja slimnīcā precizēt, kas tieši ir aizliegts.
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]