gee18 - [entries|archive|friends|userinfo]
gee18

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 25th, 2014|11:23 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tas, kas viņam sanāk dabiski, un it kā normāli, man tā rīkojoties nāktos šaustīt pašai sevi. Vairāk dusmojos uz sevi nekā viņu, kādēļ gan es tā nevaru, velna sievišķi! Visur tak vajag iebāzt savu emocionalitāti, ek.
linkpost comment