gee18 - vējš raksta dzejoļus [entries|archive|friends|userinfo]
gee18

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

vējš raksta dzejoļus [May. 18th, 2012|11:19 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējā laikā milzumdaudzas lietas saplīst vai vienkārši ir tā noriebušās, ka steidzami jāizsviež!
Mani neatstāj tā pārliecība, ka tas ir noslēdzot TO dzīves periodu, un lai uzsāktu svaigi, ir jāatbrīvojas no vecā un liekā.

Gribu teikt, ka šodien jūtos laimīga. Viss notiek.
Esmu sevī atradusi jaunas aizraušanās, un kas vēl svarīgāk, arī degsmi pie tām pieturēties.

Un šodien uz Bū-š paklausīties vēja dzejoļus : )
http://www.youtube.com/watch?v=B0_N-wsyDqY
linkpost comment