Kad vairs nav palicis "pajāt" Tevī - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
fukitols

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Latest Draza RND ]

Aug. 28th, 2017|06:50 am

fukitols
Aizmirsu pastāstīt par StarCraft:Remastered iznākšanu, par kuru esmu absolūtā sajūsmā.

Dīvaini bija "ieslēgt" HD grafiku (spēlē iespējams dinamiski pārslēgties starp OldSchool un HD) un nodomāt - hmmm, tieši tādu es to spēli atceros. Ņemot vērā cik daudz stundas es pavadīju spēlējot StarCraft:Brood War, varētu domāt, ka grafiku atcerēšos labāk :)
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.