12 August 2009 @ 04:41 pm
es uzkāptu everestā.  
neredzamie gājēji

mūsu visu dvēselēs bradā
 
 
music box: crossfade: anchor