01 August 2009 @ 02:50 am
lai apzīmētu visu, bet nav nepieciešams  
''ja meitenēm ir labi, tad zvaigznes spīd, kuģi peld un lidmašīnas lido
 bet tikai tad, ja meitenēm ir labi''

(c) es kādu dienu gribētu viņu pazīt, izņemot šo vakaru
 
 
music box: hinder: heaven sent you