[icon] fadu - May 6th, 2012
View:Recent Entries.
View:Archive.
View:Friends.
View:User Info.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Time:09:45 pm
... nupat ’’nekā personīga’’ paziņoja, ka esot jauni dati un par laimīgiem Latvijā sevi uzskata jau 69 % aptaujāto, kas ir augstākais rādītājs vismaz pēdējo 20 gadu laikā...
tāds jau ir mūsu bālēlīņš - bez biksēm, bet Laimīgs! Un atkal, ja padomā, vidusmēra latvieti dara laimīgu, tas ja kaimiņam ir kādas ziepes ;o))) 69% -skarbi!
comments: 2 comments or Leave a comment Tell A Friend Add to Memories

[icon] fadu - May 6th, 2012
View:Recent Entries.
View:Archive.
View:Friends.
View:User Info.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.