Di-lemma

« previous entry | next entry »
Dec. 8., 2011 | 03:03 am
noskaņojums: artistic
muzīk: cornershop - brimful of asha

gulēt 2 vai 3?
Vināārs un sušīī...
Atskaite, novērojumi, tuc-tuc...

Ak, jā - pāris kucisma punkti piepelnīti, bučas Andrim.

Saite | Niez? | Add to Memories


Comments {0}