vannabijs raiteris - [entries|archive|friends|userinfo]
extraloh

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 8th, 2022|01:04 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ai ai, nežēlīgie austrāļi, šņuk, šņuk. Pasūtīja kingu dirst. Kings No-Vax iedomājās, ka nauda un slava var visu, arī uzspļaut likumam.
linkpost comment