vannabijs raiteris [entries|archive|friends|userinfo]
extraloh

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 16th, 2023|12:05 pm]
Mūsu lielais eigēnķis kovidiots joprojām piepišas cilvēkiem, kam rūp sava un bērnu veselība.
linkpost comment

[Oct. 6th, 2022|10:58 pm]
Visi jau sen aizmirsuši vakcīnu mandātus, tik apsēstajam plate ieklemmējusies uz palikšanu. Aleksandra augstumu napoleons, jeibogu :D :D :D
linkpost comment

[Jan. 16th, 2022|12:51 pm]
"Pārstāj būt tik riebīgs pret citiem, ka cilvēki no tevis novēršas" Ha-hā-hā. Kurš pārnadžu kārtas eksemplārs nu būtu māvis. Tas, kurš sludina, ka vecajiem un slimajiem jāmirst, lai nemaisītos citiem pa kājām un netraucētu pļaskot pār kapiem. :DDDDD
linkpost comment

[Jan. 8th, 2022|01:04 am]
Ai ai, nežēlīgie austrāļi, šņuk, šņuk. Pasūtīja kingu dirst. Kings No-Vax iedomājās, ka nauda un slava var visu, arī uzspļaut likumam.
linkpost comment

[Dec. 12th, 2021|03:20 pm]
Your evil twin is watching you.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]