24 December 2007 @ 03:09 pm
 
vienīgais, ko es es neesmu iemācījusies un laikam arī nekad neiemācīšos, ir nejukt prātā, ir nebēdāties, ir mācēt pieņemt lietas, kuras - izdomātas un izlolotas - nepiepildās