dziedamzars - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
putns

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 20th, 2021|10:53 pm

dumshputns
Aizvakar novērsu nepareizo veļasmašīnas noplūdes šļauku saslēgumu un uzinstalēju ūdensizturīgu membrānu, kas nosedz vadus, ja nu tomēr tek.
Vakar nomainīju korķa vadus. Trīsreiz. Otrā reize identificēja, kur iet uz īso. Trešā - ka ir jāizolē slēdzis, jo dēls aiz ieraduma slēdz iekšā.
Šodien nomainīju veļasmašīnai pogas. Vīra ziemassvētku dāvana - īpašo uzgaļu skrūvgriežu komplekts ļoti noderēja.
Apsveru likt sludinājumu - Sieviete ar skrūvgriezi uz izsaukumu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: