dziedamzars - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
putns

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Par ēdienu un atkarībām Oct. 16th, 2020|02:54 pm

dumshputns
Šodien esmu izlobījusi un apēdusi 150g saulespuķu sēklu. Kopā ar lasi un olām brokastīs sanāk tāds keto, ka nu, tikai jau dienas vidū limits ir noēsts, vairāk nevar. Problēma ir vakariņas, kurās vīrs ielūdzis ciemiņu. Iešu laikam gulēt, lai paši ciemojas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: