per silentium ad as†ra mille [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

appasionātā pirmais ā nav noliegums [Nov. 21st, 2017|06:42 pm]
[Tags|]

uz divām dzīvēm + 40 gadiem notiesātā Rosa Ulbrihta mamma Linna appasionēti atzīst, ka dēls viņu iedvesmo.
inspirē gan vienādiņ, iedvašo radītājā garu un sparu, jo citādi tak galīgi nav skaidrs, uz kāda oktānskaitļa degvielas šī apbrīnojamā sieviete vēl pārvietojas pa dzīvi.

FreeRoss
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]