per silentium ad as†ra mille - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

novadu ziņas no KODU frontes May. 14th, 2019|08:42 pm

dooora
Divpadsmitajā LATVIJAS LĪDERES KODĀ 28 Valkas novada uzņēmējas un vadītājas noguldīja 50 sev svarīgas vērtības. Starp tām visbiežāk minētas: Ģimene, Cilvēks, Laiks, Mīlestība, Daba, Attīstība, Darba mīlestība, Domubiedri, Godīgums, Labsirdība, Pienākuma apziņa, Pozitīvas emocijas un Prieks.

Katrā LĪDERES KODA domnīcā tiek noguldītas ar vien jaunas, vēl iepriekš neminētas vērtības. Valkas novada pienesums ir gana bagātīgs, tostarp: Atsaucība, Būt formā, Dabiskums, Domubiedri, Labsirdība, Loģika, Māksla, Paaudzes, Pienākuma apziņa, Valoda.

Kopā LĪDERES KODĀ noguldītas jau 11 novadu un 1 valsts nozīmes pilsētas vērtības. Ir apkopotas 357 anketas, kurās minētas 301 dažādas vērtības, kas ir vairāk kā metienu skaits pa Itālijas vārtiem.

LĪDERES KODS tiek īstenots pateicoties bankai “Citadele”.

Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.